NK Sleep Center

ให้บริการ ตรวจการนอนหลับ นอกสถานที่ เช่น ในโรงพยาบาล หรือที่บ้าน (Home Sleep Test)

ให้บริการตรวจสุขภาพการนอนหลับถึงบ้านท่าน ด้วยเครื่องตรวจมาตรฐานแบบพกพา (Level II Sleep Study) พร้อมบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เพื่อวิเคราะห์ระดับและประสิทธิภาพของการนอน ติดตั้งอุปกรณ์โดย Sleep Technician ที่ผ่านการอบรม และวิเคราะห์ผลการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับโดยเฉพาะ ท่านจึงวางใจได้ในมาตรฐานและผลการตรวจวัด นอกจากบริการตรวจการนอนหลับแล้วทางเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและทดลองใช้เครื่อง CPAP เพื่อการรักษาการนอนกรนอย่างครบวงจรอีกด้วย

นอนกรน…อันตราย! ท่านอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

โทรหาเราวันนี้ที่เบอร์ 02-462-6441 หรือ 082-2233-710

นัดตรวจการนอนหลับกับเรา คลิ๊กที่นี่

ตรวจการนอนหลับ (sleep test)     ตรวจการนอนหลับ (sleep test)

การ ตรวจการนอนหลับ แบบนอกสถานที่ (Out-of-Center Sleep Testing; OCST)

บางครั้งอาจเรียกว่า การตรวจการนอนหลับที่บ้าน (Home sleep testing; HST) หมายถึงการตรวจการนอนหลับแบบไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้า (unattended sleep study) หรือ การตรวจการนอนหลับระดับที่ 2 – 4 ตามที่กำหนดโดยสมาคมแพทย์โรคจากการหลับของสหรัฐอเมริกา (AASM) ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการอนุมัติให้สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจรักษาด้วยวิธีเหล่านี้ได้ รวมทั้งสามารถเบิกค่าเครื่อง CPAP ได้ด้วย ทำให้ปัจจุบันการตรวจแบบนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น สถานพยาบาลสามารถประหยัดต้นทุนงบประมาณและกำลังคน ผู้ป่วยก็จ่ายค่าตรวจที่ถูกลง อีกทั้งยังได้รับความสะดวกสบาย และเข้าถึงการให้บริการได้มากขึ้นอีกด้วย

การ ตรวจการนอนหลับ ที่บ้าน (Home Polysomnography)

บางครั้งอาจเรียกว่าเป็นการตรวจการนอนหลับระดับ 2 (Level 2) เป็นการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลการนอนหลับมากกว่า 7 สัญญาณขึ้นไป เช่นเดียวกับการตรวจการนอนหลับที่ทำในโรงพยาบาลหรือศูนย์การนอนหลับ ขั้นตอนคือจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือวัดสัญญาณให้ถึงที่พักของผู้รับการตรวจในช่วงหัวค่ำ และจะกลับมาถอดอุปกรณ์อีกทีในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลต่อไป แต่ทั้งนี้จะไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าขณะที่นอน การตรวจชนิดนี้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก (severe) แต่ไม่สามารถรับการตรวจในโรงพยาบาลในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหยุดหายใจขณะหลับระหว่างที่รอรับการตรวจได้ ซึ่งการให้บริการในโรงพยาบาลบางแห่งอาจไม่เพียงพอ และมีคิวรอตรวจยาวนาน การตรวจชนิดนี้มีข้อดีเหนือกว่าการตรวจในโรงพยาบาล คือ ผู้ป่วยจะได้นอนในห้องนอนของตนเอง จึงมีความรู้สึกผ่อนคลายและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า อย่างไรก็ตามการตรวจแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณสูญเสียระหว่างการตรวจได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เผ้า เช่น ผู้ป่วยนอนดิ้นทำให้สายสัญญาณบางเส้นหลุดไป เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติพบปัญหาเหล่านี้น้อยมาก เนื่องจากเทคนิคการตรวจในปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าในอดีต อีกทั้งผลการตรวจจะได้รับการอ่านและแปลผลโดยแพทย์เฉพาะทางอีกด้วย

การตรวจการนอนหลับนอกสถานที่ระดับ 3 (Portable monitoring)

เป็นการตรวจวัดข้อมูลการนอนหลับขนาด 4-7 สัญญาณ โดยเน้นพิเศษเฉพาะระบบหัวใจและการหายใจ กล่าวคือ จะมีการตรวจวัดสัญญาณต่างๆ คล้ายกับการตรวจการนอนหลับในโรงพยาบาล แต่ไม่มีการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) และลูกตา (EOG) จึงบอกไม่ได้ว่าผู้รับการตรวจอยู่ในระยะการนอนหลับหรือตื่นมากน้อยเพียงใด ข้อดีของวิธีนี้คล้ายกับการตรวจนอกสถานที่แบบอื่น ๆ คือสะดวกรวดเร็ว, ประหยัด, และมีอุปกรณ์ตรวจน้อยกว่าจึงทำให้นอนหลับได้อย่างเป็นธรรมชาติในแบบที่คุ้นเคยมากกว่า ข้อบ่งชี้ของการตรวจแบบนี้คือใช้เพื่อการวินิจฉัยในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นระดับความรุนแรงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป แต่ไม่สามารถได้รับการตรวจแบบมาตรฐานในโรงพยาบาลในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังอาจใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัด, การลดน้ำหนัก, หรือเครื่องมือในช่องปากได้ อย่างไรก็ตามการตรวจวิธีนี้อาจข้อจำกัดและมีโอกาสที่ผลตรวจจะคลาดเคลื่อนได้บ้าง ดังนั้นผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับแต่ผลการตรวจด้วยวิธีนี้ไม่พบความผิดปกติ หรือผู้ที่มีโรคร่วมอื่นๆ เช่น ภาวะหัวใจวาย, ภาวะอ้วนทุพลภาพที่มีการหายใจต่ำ, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หรือ โรคระบบประสาทกล้ามเนื้อ และผู้ที่สงสัยว่ามีโรคจากการนอนหลับ เช่น โรคขากระตุกขณะหลับ, หรือ โรคลมหลับ อาจพิจารณาเข้ารับการตรวจการนอนหลับชนิดที่ 1 แทน นอกจากนี้ผลการตรวจควรได้รับการอ่านและแปลผลโดยแพทย์เฉพาะทางเช่นกัน

สะดวกดีครับ

★★★★★
5 5 1
ผมเป็นคนนอนหลับยาก ถ้าไปตรวจที่ รพ.คงนอนไม่หลับแน่ๆ การตรวจที่บ้านสะดวกดีครับ มีเจ้าหน้าที่มาติดอุปกรณ์ให้ถึงที่

ประทับใจในการบริการ

★★★★★
5 5 1
เจ้าหน้าที่ตอบคำถามเป็นอย่างดี การทำงานดูเป็นมืออาชีพมากครับ

บริการดีมากครับ

★★★★★
5 5 1
เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ได้รับผลการตรวจรวดเร็ว ผมนำไปให้หมอท่านก็ชมว่ารีพอร์ทอ่านง่ายและครบถ้วนดีครับ
หน้าแรก Overall rating: ★★★★★ 5 based on 3 reviews
5 1
แชร์เลย!