สะดวกมากคะ

ติดต่อนัดให้สามี มีเจ้าหน้าที่มาติดตั้งอุปกรณ์ให้ถึงที่บ้าน สะดวกมากคะ สามีบอกว่าหลับได้ดีกว่าไปนอนตรวจที่ รพ.

เพิ่มความเห็นของท่าน