สะดวก รวดเร็ว

ผมมีสิทธิ์เบิกค่าตรวจอยู่แล้วแต่ไม่อยากรอคิวนาน เลยตัดสินใจใช้บริการทำ sleep test ที่บ้าน ก็สะดวกดีครับ

เพิ่มความเห็นของท่าน