Sleep Test ที่บ้าน แบบละเอียด

บริการตรวจการนอนหลับที่บ้านแบบละเอียด (Home PSG)

เป็นการตรวจวัดความผิดปกติขณะนอนหลับสำหรับผู้ที่นอนกรนหรือสงสัยว่ามีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ สามารถบันทึกคลื่นสมองขณะหลับ (EEG) ได้

ดูรายละเอียด

บริการตรวจการนอนหลับที่บ้านแบบประหยัด

เน้นเรื่องการตรวจจับนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) เป็นหลัก ไม่มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ดูรายละเอียด
ตรวจการนอนหลับที่บ้านแบบประหยัด

หากท่านมีปัญหานอนกรน

อย่านิ่งนอนใจ ท่านอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก นัดตรวจการนอนหลับที่บ้านกับเราวันนี้ เรามีแพทย์ให้คำปรึกษาและอ่านผลให้ท่านโดยไม่ต้องคิวนาน