NK Sleep Center เราเป็นผู้ให้ บริการตรวจการนอนหลับนอกสถานที่ เช่น ที่บ้าน หรือโรงพยาบาล ติดตั้งอุปกรณ์โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมด้านการตรวจการนอนหลับ (Sleep technician) ที่มีประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ทุกเคสที่เราให้บริการจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับโดยเฉพาะเป็นผู้อ่านผลและวิเคราะห์ออกเป็นรายงานให้

นอกจากนี้เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่อง CPAP Philips เครื่องช่วยหายใจ BiPAP และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย (Thailand Authorized Distributor) จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก

ทีมที่ปรึกษาทางการแพทย์ (Medical Advisory Board)