เกี่ยวกับเรา

ในปัจจุบันนี้ผู้คนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการนอนกรนมากขึ้น โดยเฉพาะการนอนกรนแบบมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพโดยตรงของผู้ที่มีภาวะนี้ เช่น มีอาการง่วงนอนมากตอนกลางวัน หลับใน สมาธิสั้น ความจำถดถอย หรือทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ในระยะยาวโดยไม่รักษาอาจทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมองแตกได้ เป็นต้น

การจะตรวจหาว่าเรามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่ หรือมีมากน้อยเพียงใดนั้น ในปัจจุบันวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล คือการตรวจสุขภาพการนอนหลับ หรือที่เรียกสั้นๆว่า Sleep Test ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ

ในปัจจุบัน การตรวจการนอนหลับส่วนมากจะมีให้บริการในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ แต่มีข้อเสียคือ ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลอาจต้องใช้เวลารอตรวจนานมาก ซึ่งบางแห่งอาจไม่น้อยกว่า 4 เดือน แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน คิวอาจไม่ยาวแต่ก็มักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากคือราว 10,000 – 15,000 บาทต่อการตรวจหนึ่งคืน

ทาง บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดนี้ จึงได้เริ่มให้บริการตรวจการนอนหลับนอกสถานที่ขึ้น เพื่อให้บริการตรวจการนอนหลับที่บ้าน และสถานพยาบาลต่างๆ รวมทั้งให้บริการทดลองใช้เครื่อง CPAP ฟรี การตรวจของเราเป็นการตรวจที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับการตรวจภายในโรงพยาบาล แต่ให้บริการในราคาที่ถูกกว่า เนื่องจากเป็นการตรวจที่บ้าน จึงไม่มีค่าห้อง ทางเรามีทีมงานแพทย์อ่านผลและวิเคราะห์ผลให้ท่านเรียบร้อย นอกจากนี้ทางเรายังมีบริการให้ทดลองเครื่อง Auto CPAP ฟรี สำหรับผู้ที่ทำการตรวจการนอนหลับมาแล้ว และแพทย์ได้แนะนำให้รักษาด้วยเครื่อง CPAP ซึ่งการทดลองใช้เครื่องนี้จะมีประโยชน์สองอย่างคือ ผู้ป่วยได้ทดลองใช้เครื่องก่อนตัดสินใจซื้อ และยังสามารถใช้ในการหาค่าแรงดันที่เหมาะสมในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการซื้อเครื่อง CPAP แบบ Manual ไปใช้ด้วย

CEO

นพ. วรวัฒน์ สุวรรณรักษ์

นพ. วรวัฒน์ สุวรรณรักษ์ Dr. Worawat Suwannaruxa, M.D.

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1971
  • Internship (United Hospital), Whiteplain, NY, U.S.A.
  • Residency (General Surgery) Youngstown Hospital, Youngstown, Ohio, U.S.A.
  • Fellowship (Plastic Reconstructive Surgery) Christ Hospital, Cincinnati, Ohio, U.S.A.
  • ปัจจุบันประจำอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ, วิชัยุทธ, กรุงเทพคริสเตียน