การนอนไม่หลับ ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร? พร้อมวิธีบรรเทาในเบื้องต้นด้วยตนเอง

การนอนไม่หลับ เป็นปัญหาใหญ่ที่เรียกได้ว่าแทบทุกช่วงวัยจะต้องเคยประสบปัญหานี้ เป็นปัญหาที่ใครหลายคนไม…