ขั้นตอนการรักษานอนกรน และใช้สิทธิ์เบิกราชการใน รพ.ของรัฐฯ

การรักษานอนกรนโดยใช้สิทธิ์เบิกราชการ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขั้นตอนการติดต่อนัดตรวจการนอนหลับกับ รพ.รามาฯ มีดังนี้

1. นัดพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอาการ ก่อนส่งนัดตรวจการนอนหลับ
1.1 สามารถนัดพบแพทย์ได้ ตามคลินิกต่างๆ ดังนี้     – คลินิกอายุรกรรม ขั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-3998, 02-200-4022
– คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-4069-70
– คลินิกอาจารย์แพทย์อายุรกรรม ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-3508-9
– คลินิกอาจารย์แพทย์โสต ศอ นาสิก ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 02-200-4249-50
**ค่าบริการตรวจการนอนหลับ จะคิดจากคลินิกที่ผู้ป่วยนัดพบกับแพทย์**

2. ในวันที่มาพบแพทย์ กรุณานำเงินสด เพื่อวางมัดจำค่าตรวจการนอนหลับ 3,000 บาท ที่การเงินก่อนมาติดต่อที่ศูนย์โรคการนอนหลับ

3. นำเอกสารใบคำสั่งตรวจของแพทย์ พร้อมใบเสร็จมัดจำ 3,000 บาท มาติดต่อทำการนัดตรวจที่ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

4. เจ้าหน้าที่ศูนย์โรคการนอนหลับ จะทำการนัดวันตรวจการนอนหลับ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนมาทำการตรวจ  และออกบัตรนัดฟังเพื่อผลกับแพทย์

( คลินิกหู คอ จมูก ศูนย์ฯไม่สามารถออกบัตรนัดฟังผลให้ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ของแผนกหู คอ จมูก เป็นผู้ทำการนัด เท่านั้น )

ขั้นตอนการติดต่อซื้อเครื่อง CPAP ผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดี

 1. ผู้ป่วยที่ตัดสินใจซื้อเครื่อง CPAP ผ่านรพ.ให้นำเอกสารใบสั่งซื้อเครื่อง+ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีที่เบิกได้ เช่น สิทธิ์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น สามารถเบิกได้จำนวน 20,000 บาท ตามสิทธิ์กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง) มาติดต่อที่ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7
 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจะสอบถามรายละเอียดเรื่องเครื่องที่ต้องการซื้อ เช่น ชื่อบริษัท รุ่น ราคา และตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งแนะนำการชำระเงินและนัดรับเครื่องภายใน 2 วันหลังจากวันที่ทำการซื้อ
 3. ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัด หรือ ต้องการชำระเงินพร้อมกับรับเครื่อง CPAP กลับไปด้วย ผู้ป่วยกรุณาโทรแจ้งกับตัวแทนบริษัทโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องที่ต้องการและแจ้งวันที่จะเข้ามาติดต่อซื้อเครื่อง CPAP เพื่อให้บริษัทนำเครื่องมาส่งให้ก่อน และโทรแจ้งทางศูนย์ฯเพื่อทำการนัดวันที่จะมาทำการซื้อ+รับเครื่องCPAP
 4. ผู้ป่วยสามารถมาติดต่อซื้อและรับเครื่อง CPAP ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.หรือโทร. 02-200-3768 กด0 และ 02-200-3762 กด 0

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขั้นตอนการติดต่อนัดตรวจการนอนหลับกับ รพ.จุฬาฯ มีดังนี้

คลินิคโรคความผิดปกติจากการหลับ (ศูนย์นิทราเวช)

ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 13:00 – 16:00 น.

สถานที่ : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทำนัดพบแพทย์เพื่อปรึกษาก่อนตรวจการนอนหลับ

ทำนัดพบแพทย์ด้วยตนเอง

สถานที่ติดต่อทำนัด : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (งดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 8:30 – 16:00 น. (งดทำบัตรช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น.)

OPD CPAP Clinic

OPD CPAP Clinic จะมีวันเดียวกับ OPD ตรวจความผิดปกติจากการหลับ ของศูนย์นิทราเวช คือ ทุกวันจันทร์และอังคาร ในช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.

ผู้ป่วยที่จะเข้ามาพบแพทย์และมีเครื่องหรือ SD Card CPAP มาเพื่อดาวน์โหลดผล กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เวลา 8.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. นำเครื่อง หรือ SD Card CPAP มาดาวน์โหลดผลเพื่อพบแพทย์ (**ผู้ป่วยต้องนำเครื่องหรือ SD Card มาดาวน์โหลดผลก่อนที่จะพบแพทย์)
 2. เขียนรายละเอียด เพื่อแนบกับเครื่องหรือ SD Card CPAP
 3. แนบรายละเอียดข้างต้นกับเครื่องหรือ SD Card CPAP โดยวางในกล่องรับ ดาวน์โหลดข้อมูล CPAP ภายในศูนย์นิทราเวช ไม่ควรวางเครื่องไว้นอกศูนย์นิทราเวชหรือวางเครื่องไว้โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันเครื่องสูญหาย

**การโทรศัพท์มาที่ศูนย์นิทราเวชเพื่อรับคำปรึกษาและแนะนำหรือสอบถามข้อมูล – ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP หรือ BiLevel-PAP) สามารถทำได้ทุกวันในวันและเวลาราชการ ยกเว้น วันจันทร์และอังคาร เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดี 8.00 – 16. 00 น. โดยโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ 02 – 649 – 4037 ถึง 8

** การทดลองใช้งานเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP, BiLevel – PAP) ต้องมีคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

** การทดลองใช้งานเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP, BiLevel – PAP) ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเงิน เป็นการทดลองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และผู้ป่วยสามารถทดลองได้ทุกยี่ห้อที่ทางโรงพยาบาลมี


แนะนำรายชื่อโรงพยาบาลรักษานอนกรน

บริการ Home Sleep Test (desktop)
บริการ Home Sleep Test (mobile)
ดาวน์โหลด E-Book รายชื่อโรงพยาบาลรักษานอนกรน
รายชื่อโรงพยาบาลรักษานอนกรน

9 Comments

 1. มีหนังสือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเบิกเครื่อง CPAP ไหมค่ะ

 2. หากทำsleep test กับ รพ เอกชนสามารถสั่งซื้อเครื่องกับ โรงพยาบาลรัฐได้ไหมคะ

  1. ส่วนใหญ่ไม่ได้ครับ ยกเว้นบาง รพ. ที่แพทย์บางท่านอาจจะรับผลตรวจจาก รพ.เอกชนอื่นได้เท่านั้นครับ อาจต้องลองสอบถามทาง รพ.แต่ละที่ที่ต้องการใช้สิทธิ์เบิกดูอีกที

 3. ต้องซื้อกับ รพ.รัฐ เท่านั้น หรือว่าซื้อกับเอกชน / ตัวแทนจำหน่ายตรง ได้คะ

  1. สามารถซื้อกับ รพ.เอกชนหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงได้เลยครับ

  2. ตรวจ sleep test กับทาง รพ.ของรัฐแห่งหนึ่งมาแล้ว ต้องใช้ bipap แรงดันรักษา 30/22 ค่าเครื่อง ของ รพ.ขายแพงมาก ราคาแสนกว่า ขอให้คุณหมอ ออกใบสั่งยาผู้ป่วยนอก ไปซื้อกับร้านข้างนอกได้ไหมครับ เพราะสามารถเบิกได้ 20,000 แต่คุณหมอไม่ออกให้ ต้องซื้อจาก รพ. ถ้าจะไปซื้อเองก็ออกแค่ใบรับรองแพทย์กับผลให้ ไปซื้อเองเลย แต่เบิกไม่ได้

   1. ถ้าต้องการเบิก แนะนำให้ซื้อกับทาง รพ. ครับ ลองปรึกษาคุณหมอว่ามีเครื่องที่ราคาถูกกว่านี้มั้ยที่คนไข้สามารถใช้ได้ เพราะโดยปกติถ้าซื้อผ่าน รพ.รัฐน่าจะได้ราคาดีกว่าซื้อข้างนอกนะครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *