อาการนอนกรน และวิธีรักษาที่ได้ผลดี

อาการนอนกรนและวิธีรักษาที่ได้ผลดี

อาการนอนกรน นอกจากเป็นปัญหาต่อคนรอบข้างแล้ว บางครั้งยังเป็นปัญหาทำให้ใครหลายคนขาดความมั่นใจในตัวเองและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำกิจกรรมหรือพักรวมกับบุคคลอื่นๆ อาการนอนกรนที่รุนแรงยังเป็นปัญหาต่อสุขภาพ ทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับ ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ และที่รุนแรงกว่านั้นอาจทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้

อาการนอนกรน ลักษณะการกรน และอันตรายจากการนอนกรน

อาการนอนกรนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และพบได้บ่อยในคนที่มีรูปร่างอ้วน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนผอมหรือคนที่มีรูปร่างสมส่วนจะไม่มีภาวะนอนกรน เนื่องจากการนอนกรนเกิดจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบทำให้ลมหายใจไม่สามารถผ่านไปยังหลอดลมและปอดได้อย่างสะดวก เมื่อช่องลมถูกปิดกั้นจนเล็กลงจึงทำให้เกิดเป็นเสียงกรนขึ้น ดังนั้นใครบ้างที่เสี่ยงกับอาการนอนกรน

 • คนที่มีรูปร่างอ้วน การนอนกรนในคนอ้วนนั้นเกิดขึ้นจากสรีระ โดยโครงสร้างใบหน้าที่สั้น โดยเฉพาะบริเวณคาง ทำให้ทางเดินหายใจส่วนต้นบริเวณโคนลิ้นและเพดานช่องปากหย่อนคล้อยลง เมื่อนอนหลับบริเวณที่หย่อนคล้อยก็จะไปปิดกั้นการหายใจจนกลายเป็นอาการกรน
 • คนที่มีอาการของโรคภูมิแพ้บริเวณจมูก ทั้ง 4 ชนิดได้แก่ อาการภูมิแพ้ที่มีน้ำมูกไหลคัดจมูก ภูมิแพ้ที่มักจะไม่มีน้ำมูกไหลหรือไม่มีอาการจาม อาการภูมิแพ้ที่มีทั้งอาการทางน้ำมูกและอาการคัดจมูกรวมกัน และอาการภูมิแพ้ในกลุ่มที่มีอาการเรื้อรังไอตลอดเวลา ก็จะมีผลกระทบทำให้นอนกรนได้ด้วย
 • กลุ่มคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่เป็นประจำ
 • กลุ่มคนที่ทานยาบางชนิดที่ทำให้เกิดอาการง่วง เช่น ยาแก้แพ้ ยานอนหลับ ยาคลายเครียด
ใครบ้างที่เสี่ยงกับอาการนอนกรน

ลักษณะของการนอนกรน

นอนกรน ทางการแพทย์พบว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆ เช่น ทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับ ง่วงนอนตลอดเวลา เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากมีการสะดุ้งตื่นเป็นระยะๆ โดยเฉพาะคนที่นอนกรนอย่างรุนแรงจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยลักษณะของการนอนกรน เช่น

 • กรนเสียงดังมากจนรบกวนการนอนของคนอื่นๆ
 • อาการนอนกรนที่มีเสียงกรนสลับกับหยุดหายใจเป็นช่วงๆ การกรนลักษณะนี้นอกจากอาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้แล้ว ยังทำให้หลับๆตื่นๆ ตลอดคืน
 • พักผ่อนไม่เพียงพอเพราะต้องรู้สึกตัวบ่อย ช่วงระหว่างวันมีอาการง่วงนอนตลอดเวลา หรือกลายเป็นโรคนอนไม่หลับ
 • การนอนกรน ที่มีอาการสะดุ้งเฮือกเพื่อหาอากาศหายใจ โดยที่ผู้นอนกรนอาจจะไม่ตื่นรู้สึกตัวเลย
ลักษณะของการนอนกรน

อันตรายจากภาวะนอนกรน

การนอนกรนเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้การนอนหลับไม่เป็นปกติ ซึ่งทางการแพทย์พบว่ามีผลทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเรื้อรัง นอกจากนี้ยังพบว่าเซลล์ของผนังหลอดเลือดจะทำงานผิดปกติ ซึ่งอันตรายจากภาวะนอนกรนส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายๆด้าน ได้แก่

 • ทำให้มีผลต่อการหลั่งสารที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัว และยังมีผลต่อการทำงานของการเต้นของหัวใจ เป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้
 • มีอาการร่วมทำให้ปัสสาวะกลางคืนบ่อยครั้ง ส่งผลทำให้รู้สึกไม่สดชื่นในตอนเช้า และอาจมีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ ง่วงนอนตลอดเวลา หรือง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน
 • มีอาการคอแห้ง เจ็บคอ เมื่อตื่นนอน เนื่องจากมีการหายใจเพิ่มด้วยการอ้าปากหายใจขณะหลับ
 • ส่งผลกับภาวะทางอารมณ์ทำให้กลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายขึ้น และอาจกลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว
 • ส่งผลกระทบในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ
 • ในผู้หญิงอาจทำให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ ทำให้มีปัญหาเรื่องผิวพรรณ ฝ้า กระ หรืออื่นๆ
 • การนอนกรนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตได้
อันตรายจากภาวะนอนกรน

การดูแลตนเอง และวิธีรักษาอาการนอนกรน

หากรู้ตัวว่ามีอาการนอนกรน ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลและรักษา วันนี้ผมมีวิธีรักษานอนกรนมาแนะนำดังนี้ครับ

 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะคนที่มีอาการภูมิแพ้บริเวณจมูก ด้วยการหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เลือกทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาอาหารอย่างครบถ้วนและสมดุล
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้นอนกรน เช่น หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ หรือคาเฟอีน และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือรับควันบุหรี่อย่างน้อย 4 – 6 ชั่วโมงก่อนเข้านอน
 • เมื่อนอนกรนและรู้สึกตัวตื่นจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ควรปรับเปลี่ยนท่านอน เนื่องจากท่านอนในบางท่าอาจทำให้มีอาการหายใจไม่สะดวก
 • การใช้เครื่องช่วยหายใจ CPAP รักษานอนกรน และ หน้ากาก CPAP
 • กรณีนอนกรนแล้วมีผลข้างเคียง ทำให้นอนไม่หลับ รู้สึกง่วงนอนตลอดเวลา ตื่นนอนแล้วรู้สึกไม่สดชื่น อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์ทำการวินิจฉัยและทำการรักษาอย่างถูกวิธี

สรุป

การนอนกรนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน นอนกรนเกิดจากหลายสาเหตุทั้งการกรนที่เกิดจากความเครียด ความวิตกกังวลหรือเกิดจากความเหนื่อยล้าซึ่งอาจกรนเป็นครั้งคราว และลักษณะการนอนกรนที่รุนแรงจนกลายเป็นปัญหาต่อสุขภาพ หากรู้ตัวเองว่านอนกรนควรหาเหตุว่านอนกรนเกิดจากอะไร เพื่อหาวิธีป้องกันรักษาอย่างถูกต้องต่อไป

New call-to-action
New call-to-action

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *